JWR stödjer Klimat 2030

JWR stödjer Klimat 2030

Vi är en del av ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. Västra Götaland har ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Genom att vara en del av Klimat 2030 vill vi bidra till omställningen till en klimatsmart region. Läs mer på...