JWR anslutet till Tekniktjänsteavtalet

Sedan 2022-06-01 är JWR Engineering nu anslutna till Tekniktjänsteavtalet och har bildat en lokal fackklubb. De anpassningar som skett har vår vana trogen genomförts i nära samarbete med all vår personal. JWR Engineering ska vara den bästa arbetsgivaren för erfarna...