Om oss

Hos oss på JWR finner ni väletablerade teknikkonsulter med stort driv, höga ambitioner och stora nätverk. Vi som arbetar på JWR har lång erfarenhet från ansvarsbefattningar och uppdrag i olika industriverksamheter. Vi har den kunskap och erfarenhet som krävs för att klara svåra och komplexa uppdrag. Vi prioriterar kundens behov och krav och har som mål att överträffa ställda förväntningar.

I JWR finner ni den partner som förtjänar ert förtroende och sätter stort värde på en respektfull relation till sin omgivning. Genom att vara den bästa arbetsgivaren för rätt kompetens säkerställer vi en trygghet för våra kunder. Vi vet att gott samarbete bygger på förtroende, kommunikation och hög prestation.

Vår kunskap för Er framgång!

Affärsidé

Genom att vara den mest uppskattade och eftersträvade arbetsgivaren för erfarna och drivna ingenjörskonsulter skapar vi ett team som håller hög status bland branschkollegor och stor respekt och efterfrågan bland kunder.

Processutveckling
Elektronikutveckling
Automation
Projektledning

Projektledning

Framgång i en organisation eller en verksamhet grundas ofta på ordning och reda samt att alla inblandade känner till vart man är på väg och varför. Bra planerade och väl genomförda projekt bidrar starkt till detta. 

Våra konsulters både breda och samtidigt djupgående erfarenhet gör att de ofta får förtroendet att leda hela eller delprojekt. Vi utför även fortlöpande uppdrag med ansvar för planering, budgetering, inköp och beredning. Vi är sedan med hela vägen fram till slutförandet.

PROJEKTERING

Hos JWR finner du kvalificerade ingenjörstjänster inom bland annat El, Instrument, Rör och Mekanik samt Besiktning & Maskinsäkerhet. Vi vill vara din självklara partner när det krävs hög kompetens och lång erfarenhet inom en rad teknikområden med höga krav på kvalitet och säkerhet.

Våra konsulter är mycket vana i olika typer av CAD-miljö. Vi jobbar regelbundet med val av utföranden och utrustningar, specar och dokumentation, beräkningar, konstruktion och övriga uppgifter som kräver ett stort tekniskt kunnande i industriella projekt.

BESIKTNING OCH KONTROLL

Inom JWR finns omfattande erfarenhet inom regelverk. Här medverkar vi som beställarrepresentanter eller kravställare, kvalitetskontrollanter och besiktningsmän. Inom fordonsindustrin har vi gedigen kompetens inom arbete med testriggar. Tjänsterna omfattar bland annat analys och utvärdering av mätdata samt efterföljande åtgärder. Vi har certifierade och ackrediterade besiktningsmän. Dels inom El, där vi besiktar åt Elektriska Nämnden och dels inom Maskinsäkerhet via TÜV-Nord. Dessutom utför vi CE-märkning och dokumentationsgranskningar.

Kontakta oss gärna för mer info.