Användning av kakor (cookies)

JWR Engineerings webbplats använder kakor. En kaka (cookie) är en liten textfil som sparas i din dator.

Vi använder två typer av kakor:

 • Sessionskakor: En sessionskaka sparas bara temporärt under ditt besök på webbplatsen och används till exempel för att hålla reda på om du är inloggad eller inte.
 • Permanenta kakor: Permanenta kakor sparas i en fil på din dator under en begränsad tid. De används för att förbättra din upplevelse som återkommande besökare av våra webbplatser.

Neka kakor

Din webbläsare kan ställas in så att den automatiskt nekar kakor. Du kan också radera tidigare lagrade kakor. Läs mer på din webbläsares hjälpsidor för att ta reda på hur du gör.

JWR Engineerings webbplats fungerar felfritt om du nekar persistenta kakor och tredjepartskakor, men om du nekar sessionskakor kan vi inte garantera att webbplatsen fungerar som utlovat då till exempel funktionalitet som att hålla dig inloggad inte är möjlig.

Mer information om kakor

Lär dig mer om kakor på Post- och telestyrelsens hemsida

Dina personuppgifter och hur vi hanterar dem

Med dina personuppgifter menar vi den data vi samlar in och sparar om dig och hur du använder våra tjänster som direkt eller indirekt identifierar dig. Dessa uppgifter använder vi för att tillhandahålla tjänster, ge dig en bättre upplevelse, förbättra tjänster och ge erbjudanden som passar just dina behov.

Nedanstående information är en summering kring hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen  (GDPR)

Blank
Typ av personuppgifter vi samlar in

Kontaktuppgifter

När du har kontakt med JWR för att bli kund eller leverantör hos oss sparar vi dina kontaktuppgifter:
Namn, adress, e-postadress, telefonnummer och organisationsnummer.

 

När du söker eller diskuterar anställning eller uppdrag hos JWR sparar vi dina kontaktuppgifter:
Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer samt CV.

 

Information om dina tjänster

Vi sparar även information kring avtal och överenskommelser.

Så här samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in och behandlar data som…

 • Vi samlar in och behandlar data som…

 • …du uppger själv när du sluter avtal med oss.

 • …du uppger när du kontaktar oss i form av noteringar, konversationer och e-post.

 • …vi hämtar från andra källor – t ex allabolag.se.

 • …samlas via cookies på vår hemsida, som samlar in information på och från din webbläsare.

 

Det här använder vi personuppgifter till

För att vi ska behandla din data krävs det att någon av följande rättsliga grunder uppfylls:

 • Krav för att fullgöra avtalet med dig.
 • Krav för att fullgöra en för JWR Engineering AB rättslig förpliktelse.
 • Behandlingen ligger i både ditt och JWR:s intresse.
 • Samtycke från dig för just den behandlingen.

För att vi ska kunna fullgöra vårt ansvar gentemot dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.

Tillhandahållande av tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund och för att hantera och leverera de uppdrag du beställt och relaterad kommunikation. Vi behandlar även de personuppgifter som krävs för att hantera fakturering och betalning av uppdragen.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal.

Kommunikation och information

Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakt med oss för att kunna ge dig bättre hjälp.

Vi använder dina kontaktuppgifter och information om beställda uppdrag som grund för fakturor, förnyad kontakt, viktig information relaterat till uppdragen, erbjudanden och uppdateringar om vad som sker i vår verksamhet för att hålla dig underrättad om exempelvis utökad resurstillgång eller liknande.

Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke och fullgörande av avtal.

Lagstadgade skyldigheter

Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

Så här länge sparar vi personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett väl motiverat syfte för behandlingen.

Till vem lämnar vi ut personuppgifter

Partners och leverantörer baserat på ett väl motiverat behov.

Vi eftersträvar att aldrig dela mer personuppgifter än absolut nödvändigt med respektive partner.

Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet. Samma krav ställer vi på våra partners och leverantörer.