Vi välkomnar ännu en kunnig ingenjör inom Rör & Mek till vårt fantastiska team! Jonas Ödman har sin bakgrund inom verksamheter med högt ställda krav på kvalitet och säkerhet såsom processindustri och raffinaderi. Han är van vid att vistas i fält och behärskar hela arbetskedjan inkluderande kalkyler, konstruktion, riskbedömningar och dokumentation. Riktigt välkommen till JWR Jonas!