Vi har glädjen att välkomna Pål Dyberg till vårt team av konsulter. Pål är mekanik- och svetsingenjör med lång erfarenhet av kvalificerat arbete som bland annat beställarrepresentant, rådgivare respektive svetsansvarig inom utförarverksamheter mot bland annat processindustri och off-shore. Påls kunskap om de direktiv och krav som omfattar svetsning, procedurer och materialval är gedigen.