Senaste nytt från JWR

Bli del av vårt fina ingenjörsteam

Vi är ett fint sammanhållet team med 15 ingenjörer som ska bli fler, men inte för många... Här blir du en del av ett engagerat konsultföretag med ovanligt stort fokus på trivsel, laganda och delaktighet. Du får stor frihet, bra villkor och goda möjligheter att delta i...

läs mer

Välkommen till JWR Jarko

Mer stark kompetens! Med sin långa erfarenhet av automations- och underhållsprojekt inom Fordon och Processindustri blir Jarko ännu en passande pusselbit i JWR. Jarko har stor vana av avancerade testanläggningar avseende felsökning, åtgärdsplaner och ombyggnation samt...

läs mer

Välkommen till JWR Jonas

Ett starkt team blir ännu starkare! Jonas Eek Erikson är nu en del i vårt team av erfarna instrumentingenjörer med djup förankring i raffinaderi och processindustrin. Jonas utför bland annat instrumentkonstruktion, fältinstrumentering och planering. Han har ansvarat...

läs mer
Projektledning
Elektronikutveckling
Automation
Processutveckling

Projektledning

Framgång i en organisation eller en verksamhet grundas ofta på ordning och reda samt att alla inblandade känner till vart man är på väg och varför. Bra planerade och väl genomförda projekt bidrar starkt till detta. 

Våra konsulters både breda och samtidigt djupgående erfarenhet gör att de ofta får förtroendet att leda hela eller delprojekt. Vi utför även fortlöpande uppdrag med ansvar för planering, budgetering, inköp, beredning och commissioning.

Automation och processutveckling

Hos JWR finner du kvalificerade ingenjörstjänster inom bland annat Elkontroll, Automation, Instrument, Process och Produktutveckling. Vi är din självklara partner när det krävs hög kompetens och lång erfarenhet inom områden som mekatronik, mekanik, elektronik, instrumentering, programmering samt process och teknisk projektledning.

Våra konsulter är mycket vana i olika typer av CAD-miljö.

KVALITET, TESTNING OCH KONTROLL

Inom JWR finns omfattande erfarenhet av kvalitetsarbete, bland annat vid montage i anläggningar. Där medverkar vi som beställar-representanter eller QC, kvalitetskontrollanter. Inom fordonsindustrin har vi gedigen kompetens inom arbete med testriggar. Tjänsterna omfattar då bland annat analys och utvärdering av mätdata samt efterföljande åtgärder. Vi ställer höga krav på oss själva och gör alltid uppföljning på utfört arbete för att säkerställa bästa resultat. 

Vi håller även föreläsningar och utbildningsinsatser inom elsäkerhet och liknande.