JWR växer! Felix Andreasson är en driven instrumentingenjör med erfarenhet från raffinaderi och petrokemi. Nu börjar han hos JWR och blir en välkommen ny medlem i vårt fantastiska team. Erfarenheten omfattar bl.a. fältinstrumentering, konstruktion, kalkyler, samordning och inköpsplanering. Riktigt välkommen till JWR!