Nu utökar JWR sina specialisttjänster! Kristina Simonsson Ronquist är väletablerad inom Vatten & Avlopps-Sverige och har en gedigen bakgrund som konsult med VA-juridiska och -ekonomiska uppdrag. Som diplomerad coach och föreläsare har Stina dessutom stor vana av föreläsningar och utbildningar gentemot politiker och tjänstemän. Uppdragen omfattar bland annat process- och projektledning, långsiktiga investeringsutredningar, strategiskt utredningsarbete och VA-taxor. Välkommen till teamet Kristina!