Nu stärker vi JWR med en erfaren projektingenjör inom Rör/Mek. Linus har en stark kompetens från projekt inom raffinaderi och processindustri avseende projektering och beräkningar. Bakgrunden omfattar allt från beredning, kostnadskalkyler, konstruktion och åtgärdsförslag till hållfasthets- och expansionsberäkningar. Varmt välkommen till JWR Linus!